Ken Uzelf!

Column over Vedanta in wintereditie 2023 regiomagazine Topic

Prem Mallika

12/10/20232 min read

'Ken Uzelf!'

Elke 3 maanden schrijf ik een column voor Topic, het regiomagazine van Heumen en Mook-Middelaar. Bij deze het column uit de herfsteditie 2023:

Dit waren de woorden van Jezus eeuwen geleden. Het lijken twee simpele woorden, maar wat bedoelde hij daar precies mee? Vanuit het perspectief van de Vedanta zijn deze woorden een uitnodiging tot bewustwording van wat jij in wezen bent. Ben jij alleen het lichaam en je gedachten, of is er meer in jou? Het volgende verhaal geeft inzicht:

Prem Mallika is verbonden aan de spirituele, non-profit organisatie International Vedanta Society (IVS). Deze is in 1989 opgezet door spiritueel leraar Sri Bhagavan uit India. Zijn doel is om de spirituele filosofie van Vedanta onder de mensen te brengen, waardoor meer innerlijke rust, liefde en vrijheid wordt ervaren door Zelf-realisatie. Vanuit IVS worden wereldwijd bijeenkomsten georganiseerd waar het zingen van mantra’s/gebeden, meditatie en uitleg over de Vedanta centraal staan. In Malden organiseert Prem Mallika deze bijeenkomsten op de woensdagavonden en vrijdagochtenden. Contact: www.lightofvedanta.nl

Het is makkelijk om jezelf te identificeren met het lichaam, de gedachten en emoties, omdat je die ervaart en voelt. Maar wie is die waarnemer? Wie is het die vanuit jouw ogen kijkt of via jouw oren hoort? Wie is het die dit leest? Dat is bewustzijn of de bezieling, waardoor het lichaam functioneert. Dat is de tiende vriend die je niet ziet, omdat jij diegene BENT. Jij bent niets anders dan dat stralende, eeuwige ZIJN!

Tien vrienden gaan uit wandelen. Ze komen bij een rivier en zwemmen die over. Aan de overkant aangekomen, telt één van hen na of iedereen er is. Tot zijn schrik komt hij maar tot negen. Er ontstaat paniek en iedereen begint te tellen. Ook de anderen komen maar tot negen, waardoor de onrust groeit. Een voorbijganger ziet de ontredderde groep vrienden en vraagt wat er aan de hand is. Ze vertellen hem dat ze met tien vrienden zijn vertrokken en er nu negen van hen over zijn. Eén van hen moet dus zijn verdronken! De voorbijganger snapt direct wat er mis is en vraagt één van hen om te tellen. Weer komt deze tot negen, waarop de voorbijganger hem aanwijst en zegt: ‘Je moet ook jezelf meetellen. De tiende dat ben JIJ!’