Sanskriet Gebed: Vedic Stotram

Ervaar de verstilling in het gebed uit de Upanishads

Prem Mallika

9/9/20231 min read

Vedic Stotram

De Vedic Stotram is een Sanskriet gebed dat bestaat uit allemaal kleine stukjes tekst uit de verschillende Upanishads. De Upanishads zijn onderdeel van de oude, heilige, Indiase geschriften, de Veda's, en vormen samen de filosofie van de Vedanta.

Het begint met de woorden:

OM ASATA MA SADGAMAYA

TAMASO MA JYOTIRGAMAYA

MRITYORMAMRITAM GAMAYA

(Brihadaranyaka Upanishad)

Dit betekent: Breng mij van onwetendheid naar Kennis, Breng mij van het duisternis naar het licht, breng mij van de dood naar de onsterfelijkheid. Je vraagt hierbij om verlichting of zelfrealisatie, zodat je weet wie je in werkelijkheid bent. Zodra je dat weet, besef je dat je niet het beperkte lichaam, de gedachten of emoties bent, maar het onsterfelijke Bewustzijn.

In alle Ashrams en centra van International Vedanta Society (IVS) wordt dit gebed dagelijks gezongen. Het verhoogt je vibratie waardoor de geest gezuiverd en stil wordt. Dit geeft ruimte voor het wezenlijke of Goddelijke in jou om zich te manifesteren en kenbaar te maken.

IVS is een spirituele organisatie opgericht in 1989 door spiritueel leraar Sri Bhagavan. Deze organisatie heeft tot doel om mensen te laten realiseren wie of wat ze in Wezen zijn via de leer van Vedanta. Dit brengt innerlijke rust, liefde en vrijheid!

Gebed voor Zelf-realisatie

Kom tot jeZelf