Sanskriet gebed: Guru Vandana

Verhoog je vibratie met het Lied voor Guru

Prem Mallika

9/9/20231 min read

Guru Vandana: Ode aan Guru

Guru Vandana is een Sanskriet gebed uit de Guru Gita, ofwel het lied voor Guru. Guru is diegene die je vanuit het duister naar het licht brengt; diegene die jou van onwetendheid naar kennis leidt; diegene die jou van dood naar onsterfelijkheid brengt. Guru neemt je bij de hand en laat je zien wat je werkelijk bent: het onsterfelijke licht of bewustzijn in jou dat allesdoordringend en grenzeloos is. Dat Ene zonder een tweede.

Het enige doel van Guru is om jou bewust te maken van de Guru in jouzelf. Vedanta gaat over zelfbekrachtiging en zelfvertrouwen. Het leren vertrouwen en geloof hebben in het Goddelijke in jou. Totdat dit 'geloven in' een diep en onwankelbaar weten is!

Van het duister naar het licht

In alle Ashrams en centra van International Vedanta Society (IVS) wordt dit gebed dagelijks gezongen. Het verhoogt je vibratie waardoor de geest gezuiverd en stil wordt. Dit geeft ruimte voor het wezenlijke of Goddelijke in jou om zich te manifesteren en kenbaar te maken.

IVS is een spirituele organisatie opgericht in 1989 door spiritueel leraar Sri Bhagavan. Deze organisatie heeft tot doel om mensen te laten realiseren wie of wat ze in Wezen zijn via de leer van Vedanta. Dit brengt innerlijke rust, liefde en vrijheid!

Verhoog je vibratie