Podcast: Vedanta en intuïtie

Leer meer over leven vanuit je intuïtie en hoe Vedanta je daarbij kan helpen!

Prem Mallika

5/17/20232 min read

Hoe Vedanta ons intuïtief vermogen kan vergroten

Uitnodiging van Expeditie Intuïtie

Een paar maanden geleden ben ik door Marleen en Jeroen van Expeditie Intuïtie (expeditie-intuitie.nl) geïnterviewd voor een podcast over intuïtie. Het werd een boeiend gesprek waarbij voor mij zelf duidelijk werd hoezeer het pad van Vedanta je dichter bij je intuïtie brengt.

Vedanta en intuïtief leven

Leven vanuit het pad van je hart is altijd mijn motto geweest. Alle keuzes die ik in het leven heb gemaakt zijn altijd voornamelijk gebaseerd geweest op een diep gevoel van "Ja, dit klopt!". Vele mensen om me heen hadden vaak hun bedenkingen of een bepaalde keuze nu wel zo verstandig of praktisch was, maar voor mij was er geen twijfel, zolang het resoneerde met een diep gevoel vanuit het hart.

Toen ik met de filosofie van Vedanta in aanraking kwam, via mijn Spiritueel Leraar Sri Bhagavan, was het ook meteen duidelijk dat deze leer resoneerde met datzelfde diepe gevoel. Sterker nog, door de Vedanta snap ik steeds meer dat intuïtie en dat wat de Vedanta het 'ware Zelf' noemt één en hetzelfde is. Des te meer ik leef vanuit dat aspect van wat ik in wezen ben, des te intuïtiever ik word.

Intuïtie is leven vanuit het wezenlijke in jou

Vedanta nodigt je uit om diep in jezelf te duiken en op zoek te gaan naar dat wat je werkelijk bent. Vedanta daagt je uit om je af te vragen of je wel alleen dit lichaam en je gedachten bent. Er huist iets in jou dat altijd een stille aanschouwer is van alles wat er in je en buiten je gebeurt. Dat bewustzijn was er al toen je een klein kindje was, is er nu en zal ook onveranderd in jou aanwezig zijn als het lichaam veel ouder is. Zonder dat bewustzijn of de bezieling van jouw lichaam, gebeurt er niets en ligt het lichaam levenloos op de grond.

Des te meer je in staat bent je te beseffen dat je dat eeuwige bewustzijn bent zonder continue afgeleid te worden door de talloze gedachten die aan het aanschouwende bewustzijn voorbij komen, des te meer merk je dat je meegedragen kan worden met de levensstroom die als vanzelf door en om jou heen beweegt. Zodra je je afstemt op die stroom en je je daar aan kunt overgeven, zul je merken dat het leven veel aangenamer, vreugdevoller en makkelijker gaat. Dat is het leven volgens je intuïtie!

Laat je inspireren door deze podcast over Intuïtie en Vedanta via de volgende link: Aflevering 9 Prem Mallika Kokke - Ga mee op Expeditie Intuitie Podcast | Podcast on Spotify