Mahamantra

Zing je vrij met Mahamantra

Prem Mallika

9/14/20232 min read

MAHAMANTRA

De Mahamantra gegeven door Sri Bhagavan

Tegenwoordig is de Mahamantra niet weg te denken binnen het dagelijkse spirituele programma van International Vedanta Society, maar toen Bhagavan begon met het geven van Vedanta les gebruikte Hij deze mantra nooit. Hij was gericht op de kennis van Vedanta (Jnana Yoga) en wilde de mensen om Hem heen duidelijk maken dat het Goddelijke, die Brahman of Atman, die Eenheid, in iedereen aanwezig is. Er is uiteindelijk geen God buiten jouzelf. Jij BENT God zelf!

Dit is echter een zeer abstract gegeven wat voor veel mensen niet te pakken is. Vandaar dat er ook de Bhakti Yoga bestaat, waarin je je hele hart in devotie kan uitstorten in iets buiten jezelf. Een God, Jezus, Boeddha, Krishna... maakt niet uit welke vorm je kiest. Het gaat erom dat je jezelf, of liever gezegd jouw ego, verliest in intense devotie aan jouw gekozen ideaal. Hier wilde Bhagavan in het begin niet aan en Hij had niet veel op met devotionele mantra's.

Tot 17 april 2004.... Op deze dag ging Bhagavan, zoals alle dagen, in diepe Samadhi (Nirvikalpa Samadhi). Toen Hij weer terug opdook vanuit de onpersoonlijke, oneindige Bron (Brahman) en langzaam weer terug bij bewustzijn kwam, hoorde Hij de woorden:" Zing Hare Krishna en laat anderen Hare Krishna zingen, opdat ze de Krishna in zichzelf kunnen ervaren!" Zodra Bhagavan weer helemaal bij bewustzijn was, verliet Hij Zijn kamer en kwam Swami Premananda tegen en Hij vroeg hem direct om een bijpassende melodie te maken. Zo is de Mahamantra binnen IVS geboren en wordt sindsdien dagelijks in alle Ashrams en centra van IVS gezongen.

De kracht van Mahamantra

Door deze bijzondere manier waarop de Mahamantra tot Bhagavan kwam, bevat deze mantra een enorme spirituele kracht. Dit was direct merkbaar nadat de Mahamantra werd geïntroduceerd binnen IVS. Bhagavan was altijd erg begaan met de arme dorpelingen en ging vaak naar de afgelegen dorpen toe om met de mensen daar te zijn. Zij waren vaak analfabeet en de kennis van de Vedanta was moeilijk voor hen om echt te snappen. Vanaf het moment dat ze de Mahamantra begonnen te zingen, werd duidelijk dat dit voor hen een toegankelijke manier was om de essentie van Vedanta te grijpen. Het doel is namelijk Zelf-realisatie en velen van hen zonken gemakkelijk in deze staat doordat ze met een puur hart en vol overgave de Mahamantra zongen. Dit luidde een nieuw tijdperk van IVS in waarbij de organisatie ineens sterk begon te groeien.

Bhagavan heeft vele harten gestolen zowel binnen als buiten India. Mahamantra heeft daarin een groot aandeel gehad. Want wat was er nu mooier als de momenten waarop Bhagavan met Zijn armen geheven tussen Zijn devotees stond tijdens het zingen van de Mahamantra en ons allemaal aanmoedigden om nog enthousiaster te zingen en rondom Hem heen te dansen. Op die momenten waren Zijn spirituele kracht en immense Liefde zo voelbaar, zo tastbaar en zo overweldigend! Jai Bhagavan!