Een nieuw begin

Inwijding tot Brahmacharini

Prabha Ma

1/25/20242 min read

Inwijding tot Brahmacharini

Op 3 januari, de verjaardag van mijn spiritueel leraar, Sri Bhagavan, heb ik de inwijding tot Brahmacharini mogen ontvangen. Brahmacharya betekent continue aandacht of focus op Brahman, God, ofwel het allesomvattende Bewustzijn dat diep in ons allemaal verscholen ligt. Dat is namelijk wat we in wezen Zijn.

Het is de eerste stap richting het Vedisch monnikschap, Sannyasa. Sannyasa betekent complete onthechting van de materiële wereld, waarbij je volledig verankerd bent in de Zijnsstaat.

Natuurlijk hoef je geen monnik te worden om diep de spiritualiteit in te duiken en kun je ook tot Zelf-realisatie komen zonder deze inwijdingen. Toch werd er in mij een diep verlangen geraakt die voorbij de logica gaat, toen Bhagavan 4,5 jaar geleden de eerste buitenlandse devotees de mogelijkheid gaf om ingewijd te worden. Dit diepe, onverklaarbare verlangen bleef bestaan en werd alleen maar versterkt toen Bhagavan me ooit zei dat Hij me ook tzt de inwijding tot Brahmacharini zou geven.

Nu, een half jaar na Zijn Mahasamadhi, is het zo ver. Ook al is Bhagavan niet meer in het fysieke lichaam aanwezig, toch weet ik dat Hij getuige is van deze bijzondere stap en dit alles mogelijk heeft gemaakt.

De naam die me gegeven is tijdens de inwijding is: Prabha Ma. Prabha betekent Licht.

Moge het Licht van Bewustzijn zich steeds meer manifesteren in dit lichaam en de duisternis van onwetendheid verdrijven. En moge dat ten goede komen voor het welzijn van deze wereld!

Jai Bhagavan!